Zawody Garmin MTB Series to cykl imprez organizowanych dla miłośników błota, pyłu, głębokiego piasku, dużych kamieni i stromych zjazdów. Wyznajemy zasadę: im mniej asfaltu tym lepsza zabawa!

DO STARTU POZOSTAŁO:

Zawody już się odbyły.

Zawody w Kolbudach to drugi etap wiosennego cyklu Garmin MTB Series!

Gmina Kolbudy – podstawowe informacje
Gmina Kolbudy położona jest we wschodniej części Województwa Pomorskiego a jej obszar (8280 ha) zajmuje południowo-wschodnią, krawędziową część Pojezierza Kaszubskiego, sąsiadującego z Żuławami Wiślanymi. Gmina ma ponad 14.000 mieszkańców. Ulokowana na osi głównego szlaku komunikacyjnego Gdańsk – Kościerzyna (droga wojewódzka nr 221) graniczy z Gdańskiem oraz z gminami: Żukowo, Trąbki Wielkie, Przywidz i Pruszcz Gdański. Tworzy ją 15 wsi sołeckich (Bąkowo, Bielkówko, Bielkowo, Babidół, Buszkowy, Czapielsk, Jankowo, Lublewo, Lisewiec, Łapino, Kowale, Kolbudy, Pręgowo, Otomin, Ostróżki) i kilka
przysiółków (Miechucińskie Chrusty, Nowiny, Żmijewo, Gołąbkowo, Krymki). Administracyjnie wchodzi w skład powiatu gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Ośrodkiem administracyjno-usługowym gminy jest wieś Kolbudy. W Kolbudach znajduje się większość instytucji publicznych.

Władze gminy przywiązują wielką uwagę do ochrony środowiska. Na styku terytorium gminy i miasta Gdańska, w sołectwie Otomin znajduje się wysłużone i mające niekorzystny wpływ, z punktu widzenia ekologicznego, wysypisko oraz zakład utylizacji śmieci w Szadółkach. Gmina Kolbudy ciągle inwestuje w ochronę środowiska, czystość i turystykę. Gmina z sukcesami zabiega również o europejskie fundusze na rozwój infrastruktury. Trzeba podkreślić, że Gmina Kolbudy od dawna cieszy się opinią gminy zasobnej. Pod względem dochodów przypadających na jednego mieszkańca od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach powiatowych i wojewódzkich.

mtb kolbudy | Garmin MTB Series

Rezerwat „Jar Reknicy”
Jedno z najpiękniejszych miejsc w Gminie Kolbudy. Jest to rezerwat krajobrazowy, zajmujący przestrzeń 70 ha. Ustanowiony został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w 1980 r., w celu zabezpieczenia przełomowego odcinka rzeki Reknicy. oraz ochrony unikatowych gatunków roślin. Rozciąga się na obszarze 70 ha, z czego połowa tej przestrzeni przypada na otulinę, czyli strefę ochronną. rzeźba terenu jest bardzo zróżnicowana. Dużo tutaj wzniesień, usuwisk i stromych zboczy. Wody Reknicy płyną na tym odcinku bystro, niby potok górski, tworząc zakola i minikaskady.

Rezerwat „Bursztynowa Góra”
Rezerwat Bursztynowa Góra&quot jest zabytkiem archeologicznym. Znajduje się we wsi Bąkowo. Wjazd z drogi głównej na parking przy lesie, urządzony i oznakowany staraniem nadleśnictwa Kolbudy. Rezerwat o powierzchni 5 ha urządzony został zarządzeniem Ministra Leśnictwa w 1954 r. W celu zachowania w niezmienionym stanie danej kopalni bursztynu oraz wyrobisk wyeksploatowanych szybów. Była to kopalnia odkrywkowa. Pozostały po niej wyrobiska w postaci lejów. Największy ma około 40 m średnicy i 15 m głębokości. Rezerwat posiada wyraźne granice wyznaczone drogami leśnymi. Dostęp jest dla turystów pieszych. Prowadzi tutaj szlak turystyczny (około 1 km), który biegnie po grzbiecie wzniesienia umożliwiając obserwację wzrokową dawnej kopalni.

Otomiński Obszar Chronionego Krajobrazu
Otomiński Obszar Chronionego Krajobrazu leży na terenie Gdańska i gminy Kolbudy. Przeważającą część powierzchni zajmują spiętrzone moreny czołowe, niewielkie fragmenty – moreny denne i sandry. Krajobraz urozmaica jezioro wytopiskowe – Otomińskie, o bogatej linii brzegowej, obfitującej w liczne zatoczki. Otoczenie jeziora porastają lasy bukowe, a tereny podmokłe roślinność zielona z wracającą olchą i sosną. Teren ten został wydzielony pod ochronę rozporządzeniem Wojewody gdańskiego z 1994 r. ze względu na zwarty kompleks leśny, który wraz z Jeziorem Otomińskim jest miejscem intensywnej turystyki i rekreacji. Powierzchnia obszaru wynosi 20,72 km2.

Północna granica Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu biegnie od toru kolejowego w Leźnie, około 500 m na północ od skrzyżowania tego toru i drogi Leźno – Kokoszki, skrajem lasu w kierunku południowym, potem na wschód do szosy Złota Karczma – Kowale. Granica wschodnia zakręca od ww. szosy na południowy-zachód i leśną drogą dochodzi do polnej drogi Otomin – Szadółki, dalej otacza kompleks leśny od wschodu i południa biegnąc po jego skraju przez Bąkowo. Granica południowa biegnie od Bąkowa skrajem lasu przez Kolbudy do strefy krawędziowej doliny rzeki Raduni. Zachodnia granica biegnie na północ krawędzią doliny do Niestępowa, gdzie zakręca na wschód i lokalną drogą Niestępowo – Sulmin dochodzi do zachodniego
brzegu lasu. Skrajem lasu granica biegnie do toru kolejowego w Leźnie.

otomin | Garmin MTB Series

Podziel się!

Udostępnij ten tekst znajomym, prześlij mailem lub zapisz/wydrukuj ku pamięci