MTB Wejherowo Regulamin

GARMIN MTB SERIES WEJHEROWO 2017
WEJHEROWO, 24.09.2017

  1. LABOSPORT Polska sp. z o.o.
  1. Upowszechnienie kolarstwa jako wszechstronnej formy ruchu.
  2. Promocja Wejherowa w kraju i na świecie.
  3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Wejherowo i okolic.
  1. Garmin MTB Series odbędzie się w dniu 24.09.2017 (niedziela).
  2. Start, meta i biuro zawodów, będzie znajdować się w Wejherowie przy ul. Cypriana Norwida.
 • Niedziela, 24.09.2017
  08:00 – 10:00 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów)
  08:00 – 14:30 – EXPO oraz inne atrakcje
  10:30 – oficjalne otwarcie zawodów
  11:00 – start poszczególnych dystansów
  14:30 – ceremonia wręczania nagród

  1. Dystanse:
   • Mini: ok. 25 km (1 pętla)
   • Maxi: ok. 50 km (2 pętle)
  2. Ostateczny i dokładny dystans na każdych zawodach uzależniony jest od wielkości pętli. Długość jednej pętli to ok. 25 km.
  3. Każdy zawodnik, zobowiązany jest zadeklarować dystans podczas zgłoszenia.
  4. Każdy zawodnik, poruszający się po trasie wyścigu po upłynięciu limitu czasowego danego dystansu robi to na własną odpowiedzialność.
  5. Wyścigi zostaną przeprowadzone po wytyczonych i oznakowanych trasach wokół miejscowości, w których odbywać się będą poszczególne edycje Garmin MTB Series.
  6. Trasa będzie oznakowana, zabezpieczona przez osoby porządkowe, ratowników medycznych i karetki ratunkowe.
  7. Na trasie będą zlokalizowane sędziowskie punkty kontrolne. Ominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
  8. Trasa każdej edycji maratonu będzie publikowana na 10 dni przed planowanym terminem rozegrania imprezy. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy po tym terminie.
  9. Wyścig będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych, Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
  10. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
  11. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
  12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
  13. Limit czasu ukończenia zawodów wynosi 4 godziny.
  1. Biuro zawodów będzie znajdować się przy ul. Cypriana Norwida w Wejherowie i będzie czynne w dniu 24.09.2017 w godzinach 8:00-10:00.
  2. W biurze zawodów, zawodnik ma obowiązek przedstawić swój dowód tożsamości ze zdjęciem oraz podpisaną kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli. Kartę zawodnika będzie można pobrać logując się na swoje konto w systemie zapisów na www.startlist.pl w zakładce „MÓJ PROFIL”. Osoby, które w dniu zawodów nie mają ukończonych 18 lat dodatkowo mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów aktualne badania lekarskie oraz podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zawodach Garmin MTB Series Wejherowo.
  3. Pakiet startowy odebrać można wyłącznie w biurze zawodów w godzinach wskazanych w programie imprezy. Można upoważnić inną osobę do odbioru pakietu startowego, ale zostanie on wydany bez chipa. Po chip zawodnik musi zgłosić się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość nawet bezpośrednio przed startem.
  1. Na każdej pętli znajdować się będą dwa punkty żywieniowe, gdzie dostępne będą: punkt pierwszy: woda i izotonik; punkty drugim: woda, izotonik i banany.
  2. Dodatkowy punkt żywieniowy znajdować się będzie za metą, gdzie dostępne będą: woda, izotonik, banany i drożdżówka.
  1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu i mety.
  1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową STS-TIMING.
  2. Każdy uczestnik zgłoszony do Garmin MTB Series otrzyma przed każdym startem numer i urządzenie do pomiaru czasu. Zabrania się uczestnikom dokonywania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w wyglądzie numerów startowych. W przypadku zagubienia lub zniszczenia numeru startowego wraz z chipem, Organizator wyda uczestnikowi duplikat lub nowy numer startowy (opłata 20 zł).
  1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 16 (16-17 lat) – tylko dystans MINI, decyduje rok urodzenia
   K 18 (18-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-59 lat)
   K 60+ (60 lat i więcej)

  2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 16 (16-17 lat) – tylko dystans MINI, decyduje rok urodzenia
   M 18 (18-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-59 lat)
   M 60+ (60 lat i więcej)
  3. Kategorie indywidualne Garmin MTB Series będą prowadzone odrębnie na wszystkich dystansach podczas każdej imprezy z cyklu. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych na poszczególnych dystansach, zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę maratonu i nie pominą żadnego punktu kontrolnego. Liczy się czas brutto.
  4. W klasyfikacji generalnej całego cyklu Garmin MTB Series liczy się suma czasów z trzech zawodów. Klasyfikacja generalna cyklu będzie prowadzona na każdym z dystansów. Liczy się czas brutto sumy 3 wyników na danym dystansie.
  1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii otrzymają pamiątkowe statuetki.
  2. Nagród pieniężnych nie przewiduje się.
  3. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
  1. W zawodach na dystansie MAXI mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, które w dniu zawodów mają ukończone 18 lat, natomiast na dystansie MINI mogą wziąć udział osoby, które mają 16 lat (liczy się rok urodzenia). Powyższe osoby winny zgłosić się przez formularz zgłoszeniowy, uiścić opłatę startową i przedstawić swój dowód tożsamości ze zdjęciem oraz podpisać kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli.
  2. Osoby niepełnoletnie winny przedstawić pisemną zgodę na start podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego.
  3. Warunkiem uczestnictwa jest stawienie się na starcie w dniu rozgrywania wyścigu na technicznie sprawnym rowerze (zabrania się startu na rowerach wspomaganych elektrycznie).
  1. Zgłoszenia do Garmin MTB Series Wejherowo będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.mtbseries.pl. Wchodząc na stronę imprezy www.mtbseries.pl i klikając w menu „MTB WEJHEROWO” -> „FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY”, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system zapisów www.startlist.pl.
  2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.startlist.pl, a także w dniu imprezy w biurze zawodów.
  3. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego.
  4. Opłatę startową można również dokonać podczas zapisów na zawody przez system płatności online PayU.
  5. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
  6. Podczas rejestracji zawodnik ma możliwość zakupu dodatkowych produktów oraz usług.
  7. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnikowi zostanie nadany numer startowy.
  8. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na konto bankowe Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
  9. Obowiązuje limit uczestników 500 osób.
  10. W przypadku osiągnięcia limitu 500 uczestników, każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
  11. Zawodnicy umieszczeni na liście rezerwowej będą mogli zostać przeniesieni na listę startową w momencie gdy zwolni się miejsce na liście startowej. Dopiero wtedy będą zobowiązani do opłacenia aktualnej opłaty startowej. Przy przenoszeniu z listy rezerwowej na listę startową obowiązuje kolejność zgłoszenia się zawodników na listę rezerwową.
  12. Zgłoszenia przez Internet przyjmowane będą do dnia 24.09.2017, po tym terminie dopisanie się do listy startowej lub rezerwowej nie będzie możliwe.
  13. Zawodnik ma prawo zmienić dystans w ramach imprezy Garmin MTB Series Wejherowo 2017 do dnia 15.09.2017, a także ma prawo przenieść opłatę startową z Garmin MTB Series Wejherowo 2017 na inną imprezę z cyklu Garmin MTB Series 2017 do dnia 15.09.2017. W celu zlecenia zamiany dystansów lub przeniesienia opłaty startowej na inną imprezę z cyklu Garmin MTB Series 2017 wystarczy wysyłać prośbę przez formularz kontaktowy, który dostępny jest na stronie zawodów. Zamiana jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy lista startowa na dany dystans nie została jeszcze wypełniona i są jeszcze wolne numery startowe na daną imprezę.
  14. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy Garmin MTB Series 2017.
  1. W zawodach Garmin MTB Series Wejherowo obowiązują opłaty w wysokości:
   60,00 PLN płatne do 15.09.2017
   80,00 PLN płatne do 24.09.2017
  2. W cyklu Garmin MTB Series 2017 obowiązuje jednorazowa opłata za numer startowy z chipem. Jeden numer startowy ważny jest dla jednego zawodnika i obowiązuje na dowolny dystans, na który zgłosił się zawodnik. Wysokość opłaty za numer:
   10,00 PLN
  3. Zawodnicy, którzy wystartują w więcej niż jednej imprezie z cyklu Garmin MTB Series 2017 otrzymają rabat: przy zapisach na 2 imprezy: 5 zł na każde zawody (razem 10 zł taniej), przy zapisach na 3 imprezy: 10 zł na każde zawody (razem 30 zł taniej).
  4. Termin wpłaty rozumiany jest jako data przyjścia przelewu na konto organizatora.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
  6. Każdy uczestnik dokonujący wpłaty w dniu imprezy w Biurze Zawodów otrzymuje paragon fiskalny, który należy zachować. Wszystkie opłaty wpisowe zawierają podatek VAT.
  7. Opłata startowa musi zostać zarejestrowana w Biurze Zawodów na danej edycji.
  8. Zawodnicy wnoszący opłatę w drugim terminie płatności, winni przedstawić w dniu imprezy w biurze zawodów dowód dokonania wpłaty.
  9. Wpłaty dokonywane tradycyjnym przelewem należy kierować na konto:
   LABOSPORT Polska sp. z o.o.
   ul. Browarna 86-87
   82-300 Elbląg
   PKO BP 07 1020 1752 0000 0702 0211 0310
   BIC/SWIFT: BPKOPLPW

   W tytule przelewu powinno znaleźć się ”nazwisko i imię, opłata startowa GMS Wejherowo, dystans″.
  10. Jeśli zawodnik lub zawodniczka chcieliby zrezygnować z udziału w Garmin MTB Series Wejherowo to organizator zwróci wniesioną opłatę startową pomniejszoną o 50% oraz ew. różnice rabatowe, pod warunkiem, że na to miejsce zgłosi się i opłaci aktualną opłatę startową osoba z listy rezerwowej.
  11. Jeśli zawodnik lub zawodniczka chcieliby zrezygnować z udziału w Garmin MTB Series Wejherowo i przepisać pakiet startowy na inną osobę, którą wskaże ten zawodnik, to organizator przeniesie opłatę po zaksięgowaniu kwoty manipulacyjnej w wysokości 20 zł. W celu wykonania przenosin opłaty startowej należy wysłać wiadomość przez formularz kontaktowy dostępny w dziale kontakt.
  12. W przypadku zgłoszeń po 15.09.2017 r. organizator nie gwarantuje zawodnikowi/zawodniczce otrzymania pełnego pakietu startowego.
  13. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie w terminie do 7 dni od daty zaksięgowania opłaty startowej na koncie.
  14. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę LABOSPORT Polska sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
  1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.mtbseries.pl
  1. Dane osobowe uczestników Garmin MTB Series Wejherowo będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
  2. Dane osobowe uczestników Garmin MTB Series Wejherowo będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Garmin MTB Series Wejherowo obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
  4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Garmin MTB Series Wejherowo. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
  6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
  7. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Garmin MTB Series Wejherowo należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail biuro (małpa) startlist (kropka) pl, z tematem maila „Garmin MTB Series Wejherowo – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje dotyczące Garmin MTB Series Wejherowo Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Garmin MTB Series Wejherowo będzie ostateczna.
  1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 24.09.2017 r. o godz. 10:00.
  2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów.
  3. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numer startowy z chipem, który przechodzi na własność zawodnika (jeden numer dodatkowo płatny, ważny na wszystkie imprezy cyklu niezależnie od dystansu), posiłek po zawodach, profesjonalnie oznaczoną trasę, obsługę medyczną, prawo do korzystania z punktów żywieniowych na trasie wyścigu, ubezpieczenie NNW.
  4. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
  5. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
  6. Kask rowerowy jest obowiązkowy na trasie rowerowej.
  7. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
  8. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
  9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
  10. W Garmin MTB Series Wejherowo nie będą wymagane licencje PZKol.
  11. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
  12. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
  13. Każdy uczestnik Garmin MTB Series 2017 jest zobowiązany do jazdy w kasku rowerowym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i urazy wynikające z zaniechania jazdy bez kasku lub z uszkodzonym kaskiem. Każdy uczestnik w tym zakresie ponosi odpowiedzialność na własne ryzyko.
  14. Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić upomnienie, karę czasową w wysokości 5 minut (dodawana do uzyskanego wyniku końcowego) lub dyskwalifikację. W/w kary stosowane będą wobec uczestników łamiących zasady niniejszego regulaminu. Rodzaj nałożonej kary będzie rozpatrywany indywidualnie, w zależności od zaistniałej sytuacji, przez Komisję Sędziowską.
  15. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu, poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
  16. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie), zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatorów imprezy, jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie, kulturalnego zachowywania się, samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy.
  17. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że:
   – zapoznał się i akceptuje regulamin cyklu Garmin MTB Series 2017,
   – wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez LABOSPORT Polska sp. z o.o., zgodnie z ustawą o ochronie danych,
   – wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów cyklu Garmin MTB Series,
   – jest zdolny do udziału w Garmin MTB Series 2017, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuję na własną odpowiedzialność ,
   – podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
  18. . Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w wyścigu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze ratowniczej będącej na trasie wyścigu lub w Biurze Zawodów pod rygorem poniesienia kosztów akcji poszukiwawczej.
  19. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie wyścigu w trakcie jego trwania, będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
  20. Na trasie maratonu mogą występować odcinki niebezpieczne m.in. strome podjazdy i zjazdy. Za ich prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik.
  21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
  22. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją cyklu Garmin MTB Series 2017 nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
  23. Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych przypadkach, uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem w danej edycji Garmin MTB Series. Zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie www.mtbseries.pl
  24. Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu każdej edycji Garmin MTB Series oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora. Umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych.

Podziel się!

Udostępnij ten tekst znajomym, prześlij mailem lub zapisz/wydrukuj ku pamięci

(c) 2016-2017 Labosport   |   wykonanie: sportsBRND.pl