Regulamin MTB Sopot

GARMIN MTB SERIES SOPOT 2019 – EDYCJA WIOSENNA
SOPOT, 28.04.2019

  1. LABOSPORT Polska sp. z o.o.
  2. LABO PR sp. z o. o. sp. kom.
  3. Stowarzyszenie „Po Prostu Sport”
  1. Upowszechnienie kolarstwa jako wszechstronnej formy ruchu.
  2. Promocja Sopotu w kraju i na świecie.
  3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Sopotu i okolic.
  1. Garmin MTB Series Sopot 2019 odbędzie się w dniu 28.04.2019 (niedziela).
  2. Start, meta i biuro zawodów, będzie znajdować się w Sopocie przy ul. Moniuszki.
  3. Zawody odbędą się na terenie Nadleśnictwa Gdańsk.
 • Niedziela, 28 kwietnia 2019 r.
  08:00 – 10:00 – wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów)
  08:00 – 10:00 – obowiązkowa weryfikacja zawodników startujących drugi lub trzeci raz w edycji wiosennej Garmin MTB Series 2019 (biuro zawodów)
  08:00 – 14:30 – EXPO oraz inne atrakcje
  10:30 – oficjalne otwarcie zawodów
  11:00 – start poszczególnych dystansów
  14:30 – ceremonia wręczania nagród

  Program imprezy może ulec zmianie.

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian minutowego programu imprezy wynikających ze specyfiki każdej edycji Garmin MTB Series.

  1. Dystanse:
   • Mini: ok. 25 km (1 pętla)
   • Maxi: ok. 50 km (2 pętle)
  2. Każdy zawodnik podczas zgłoszenia zobowiązany jest zadeklarować dystans na jakim wystartuje (MINI/MAXI).
  3. Dystans na każdych zawodach uzależniony będzie od długości pętli. Długość jednej pętli to ok. 25 km.
  4. Trasa każdej edycji maratonu będzie publikowana na 10 dni przed planowanym terminem rozegrania imprezy. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy po tym terminie.
  5. Wyścigi zostaną przeprowadzone po wytyczonych i oznakowanych trasach wokół miejscowości, w których odbywać się będą poszczególne edycje Garmin MTB Series.
  6. Oznakowana trasa będzie zabezpieczona przez osoby porządkowe, ratowników medycznych i karetki ratunkowe.
  7. Na trasie będą zlokalizowane sędziowskie punkty kontrolne. Ominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
  8. Wyścig odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
  9. Na trasie maratonu mogą występować odcinki niebezpieczne m.in. strome podjazdy i zjazdy. Za ich prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik.
  10. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
  11. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
  12. Każdy uczestnik Garmin MTB Series 2019 jest zobowiązany do jazdy w kasku rowerowym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i urazy wynikające z zaniechania jazdy bez kasku lub w uszkodzonym kasku. 
  13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie wyścigu.
  14. Limit czasu ukończenia zawodów dla dystansu 50 km i 25 km wynosi 4 godziny.
  15. Każdy zawodnik, poruszający się po trasie wyścigu po upłynięciu limitu czasowego danego dystansu robi to na własną odpowiedzialność.
  16. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w wyścigu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze ratowniczej będącej na trasie wyścigu lub w Biurze Zawodów pod rygorem poniesienia kosztów akcji poszukiwawczej.
  1. Biuro zawodów będzie znajdować się przy ul. Moniuszki w Sopocie i będzie czynne w dniu zawodów tj. 28.04.2019 w godzinach 8:00-10:00.
  2. W biurze zawodów, zawodnik ma obowiązek przedstawić swój dowód tożsamości ze zdjęciem oraz podpisaną kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli. Kartę zawodnika będzie można pobrać logując się na swoje konto w systemie zapisów na www.startlist.pl w zakładce „MÓJ PROFIL”. Osoby, które w dniu zawodów nie mają ukończonych 18 lat dodatkowo mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów aktualne badania lekarskie oraz podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zawodach Garmin MTB Series Sopot 2019.
  3. Pakiet startowy odebrać można wyłącznie osobiście w biurze zawodów w godzinach wskazanych w programie imprezy.
  1. Na każdej pętli znajdować się będą dwa punkty bufetowe, gdzie dostępne będą: w punkcie pierwszym: woda i izotonik; w punkcie drugim: woda, izotonik i banany.
  2. Dodatkowy punkt bufetowym znajdować się będzie za metą, gdzie dostępne będą: woda, izotonik, banany i drożdżówka.
  1. Toalety przenośne ustawione będą w okolicach startu i mety.
  1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.
  1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 16 warunek ukończenia 16 lat w dniu startu)
   K (generalna kobiet)
   K 16 (16-17 lat) – tylko dystans MINI
   K 18 (18-29 lat)
   K 30 (30-39 lat)
   K 40 (40-49 lat)
   K 50 (50-59 lat)
   K 60+ (60 lat i więcej)

  2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 16 warunek ukończenia 16 lat w dniu startu)
   M (generalna mężczyzn)
   M 16 (16-17 lat) – tylko dystans MINI
   M 18 (18-29 lat)
   M 30 (30-39 lat)
   M 40 (40-49 lat)
   M 50 (50-59 lat)
   M 60+ (60 lat i więcej)
  3. Kategorie indywidualne Garmin MTB Series – edycja wiosenna, będą prowadzone odrębnie na wszystkich dystansach podczas każdej imprezy z cyklu. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych na poszczególnych dystansach, zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę maratonu i nie pominą żadnego punktu kontrolnego. Liczy się czas netto.
  4. W klasyfikacji generalnej edycji wiosennej cyklu Garmin MTB Series, w którego skład wchodzą zawody w Gdańsku, Kolbudach i Sopocie liczy się suma czasów z trzech zawodów. Klasyfikacja generalna edycji wiosennej cyklu będzie prowadzona na każdym z dystansów. Liczy się czas netto sumy 3 wyników na danym dystansie.
  1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii otrzymają pamiątkowe statuetki.
  2. Nagród pieniężnych nie przewiduje się.
  3. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
  4. Zawodnik, który ukończy trzy etapy wiosennej edycji cyklu otrzyma pamiątkowy medal.
  1. Organizator może zasądzić następujące kary:
   – upomnienie,
   – kara czasowa,
   – dyskwalifikacja.
  1. Zawodnik może zostać ukarany za: jazdę bez kasku, jazdę w słuchawkach podczas wyścigu, ominięcie punktu kontrolnego, łamanie zasad ruchu drogowego, śmiecenie poza bufetem regeneracyjnym, nieposzanowanie środowiska naturalnego, nieprzestrzeganie zasady „fair play”, zmianę sektora startowego bez uzgodnienia z organizatorem i inne zachowania uznane przez sędziego głównego zawodów jako przewinienia. 
  2. Decyzja sędziego dotycząca kary jest ostateczna.
  1. W zawodach na dystansie MAXI mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości ze zdjęciem oraz podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia.
  2. W zawodach na dystansie MINI mogą wziąć udział osoby, które w dniu startu rocznikowo są szesnastolatkami i starsi oraz przedstawią swój dowód tożsamości ze zdjęciem i podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia. Ponadto osoby niepełnoletnie mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w GARMIN MTB SERIES 2019 – edycja wiosenna. Kartę zawodnika będzie można pobrać 5 dni przed zawodami logując się na swoje konto w systemie zapisów na startlist.pl

  ZGODA RODZICA – pobierz tutaj.

           3. Warunkiem uczestnictwa jest udział w wyścigu na technicznie sprawnym rowerze oraz w kasku rowerowym. Zabrania się startu na rowerach wspomaganych elektrycznie.

            4. Warunkiem uczestnictwa w wiosennej edycji cyklu Garmin  MTB Series 2019 jest wykupienie numeru startowego z chipem. Jeden numer startowy ważny jest dla jednego zawodnika i obowiązuje na dowolny dystans w całym cyklu edycji wiosennej.

  1. Każdy uczestnik zgłoszony do Garmin MTB Series w edycji wiosennej zobowiązany jest do jednorazowego zakupu numeru startowego wraz z chipem. Numer należy zakupić podczas pierwszego zgłoszenia na zawody. Jeden numer startowy ważny jest dla jednego zawodnika i obowiązuje na dowolny dystans, na który zgłosił się zawodnik. Wysokość opłaty za numer wynosi 10,00 PLN.
  2. Zakupiony numer startowy zawierający chip do pomiaru czasu obowiązuje na wszystkich edycjach cyklu rundy wiosennej.  Zabrania się uczestnikom dokonywania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w wyglądzie numerów startowych.
  3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia numeru startowego wraz z chipem, Organizator wyda uczestnikowi duplikat lub nowy numer startowy, którego koszt w wysokości 20 PLN pokrywa zawodnik.
  1. Zgłoszenia do Garmin MTB Series Sopot 2019 będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.mtbseries.pl. Wchodząc na stronę imprezy www.mtbseries.pl i klikając w menu „MTB SOPOT” -> „FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY”, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system zapisów www.startlist.pl.
  2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po założeniu konta lub jeśli zawodnik posiada już konto, to po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.startlist.pl, a także w dniu imprezy w biurze zawodów.
  3. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
  4. Podczas rejestracji zawodnik ma możliwość zakupu dodatkowych produktów oraz usług.
  5. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnikowi zostanie nadany numer startowy. Organizator nie informuje oddzielnym mailem o nadaniu numeru startowego.
  6. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na konto bankowe Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
  7. Zawodnik ma prawo zmienić dystans w ramach imprezy Garmin MTB Series Sopot do dnia 19.04.2019. W celu zlecenia zamiany dystansów wystarczy wysyłać prośbę przez formularz kontaktowy, który dostępny jest na stronie zawodów. Zamiana jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy lista startowa na dany dystans nie została jeszcze wypełniona.
  8. Limit zawodników na obu dystansach wynosi 500 osób.
  9. W przypadku osiągnięcia limitu 500 uczestników, każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
  10. Zawodnicy umieszczeni na liście rezerwowej będą mogli zostać przeniesieni na listę startową w momencie gdy zwolni się miejsce na liście startowej. Dopiero wtedy będą zobowiązani do opłacenia aktualnej opłaty startowej. Przy przenoszeniu z listy rezerwowej na listę startową obowiązuje kolejność zgłoszenia się zawodników na listę rezerwową.
  11. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy Garmin MTB Series 2019. 
  1. W zawodach Garmin MTB Series Sopot obowiązują opłaty w wysokości:
   60,00 PLN płatne do 19.04.2019
   80,00 PLN płatne do 28.04.2019
   + 10 zł jednorazowa opłata za numer startowy.
  2. W wiosennej edycji cyklu Garmin MTB Series 2019 obowiązuje jednorazowa opłata za numer startowy z chipem – Regulamin pkt XIV. Numer należy zakupić podczas pierwszego zgłoszenia na zawody. Jeden numer startowy ważny jest dla jednego zawodnika i obowiązuje na dowolny dystans, na który zgłosił się zawodnik. Wysokość opłaty za numer wynosi 10,00 PLN.
  3. Zawodnicy, którzy wystartują w więcej niż w jednej imprezie w wiosennym cyklu Garmin MTB Series 2019 otrzymają rabat: przy zapisach na 2 imprezy: 5 zł na każde zawody (razem 10 zł taniej), przy zapisach na 3 imprezy: 10 zł na każde zawody (razem 30 zł taniej).
  4. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego.
  5. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na koncie bankowym Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
  6. Wpłaty dokonywane tradycyjnym przelewem należy kierować na konto:
   LABOSPORT Polska sp. z o.o.
   Browarna 86-87
   82-300 Elbląg
   PKO BP 07 1020 1752 0000 0702 0211 0310
   BIC/SWIFT: BPKOPLPW
   W tytule przelewu powinno znaleźć się: „nazwisko i imię, opłata startowa GMS Sopot dystans”.
  7. Przy płatności on-line przez system PayLane doliczona zostanie prowizja w wysokości 2,5% wartości transakcji. W przypadku wykonania przelewu tradycyjnego, czyli z pominięciem systemu transakcyjnego PayLane, prowizja nie zostanie naliczona.
  8. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie (prośba mailowa przez formularz kontaktowy na stronie zawodów) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego tzn. dla firm do dnia 15-ego kolejnego miesiąca od sprzedaży usług, natomiast dla osób fizycznych w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym została dokonana sprzedaż usług. Wpisanie danych do faktury na koncie zawodnika, nie jest równoznaczne z prośbą o nią.
  9. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę LABOSPORT Polska sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
  10. Zawodnik dokonujący wpłaty w dniu imprezy w Biurze Zawodów otrzyma paragon fiskalny. Oryginalny paragon fiskalny jest niezbędny w przypadku prośby o fakturę VAT, dlatego przekazać można go bezpośrednio w biurze zawodów deklarując wystawienie na jego podstawie faktury. Faktura zostanie przesłana do zainteresowanego drogą elektroniczną w ustawowym terminie.
  11. W przypadku zgłoszeń po 19.04.2019 r. organizator nie gwarantuje zawodnikowi/zawodniczce otrzymania pełnego pakietu startowego.
  12. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy Garmin MTB Series Sopot 2019. 
  13. Jeśli zawodnik lub zawodniczka chcieliby zrezygnować z udziału w Garmin MTB Series Sopot 2019 to organizator zwróci wniesioną opłatę startową pomniejszoną o 50% oraz o ew. różnice rabatowe, pod warunkiem, że utworzona zostanie lista rezerwowa i miejsce to zajmie osoba z tej listy, a rezygnacja zostanie zgłoszona do dnia 19.04.2019 r.
  14. W przypadku, gdy lista startowa nie jest jeszcze wypełniona i nie ma listy rezerwowej, to organizator może zezwolić na przeniesienie opłaty startowej na innego uczestnika, którego wskaże zawodnik znajdujący się na liście startowej pod warunkiem zgłoszenia się tego uczestnika do systemu zapisów i dokonania opłaty manipulacyjnej za przepisanie pakietu w wysokości 10 PLN oraz dopłaceniu różnicy do obowiązującej opłaty startowej. Zmianę taką można dokonać do dnia 19.04.2019. Rozliczenie wpłaty osoby rezygnującej dokonują osoby zainteresowane między sobą.
  15. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
  1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.mtbseries.pl
  1. Dane osobowe przekazywane przez Uczestników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
  2. Administratorem danych osobowych jest LABOSPORT Polska sp. z o.o.; ul. Browarna 86-87; 82-300 Elbląg; NIP 5783116536; REGON 360937446; KRS 0000543585.
  3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacji wszystkich czynności niezbędnych dla udziału w zawodach, realizacji przez Administratora usług związanych organizacją oraz udziałem Uczestników w zawodach, publikacja wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń, realizacja obowiązków podatkowych.
  4. Podstawą prawną przetwarzania jest, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).
  5. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności organizatorowi zawodów, jeżeli jest nim inny podmiot niż Administrator, dostawcom usług IT, pomiarów wyników, druku itp.).
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi następujące prawa: 
   •   prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku, Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie Uczestnikowi startu w zawodach, pomiar wyników lub wydanie nagrody;  
   •   prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
   •   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
   •   prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;
   •   prawo skargi do organu nadzorczego.
  7. Dane osobowe będę przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu  zawodów, a także po tym czasie jeśli będzie to niezbędne do wykonanie obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji interesu Administratora.
  8. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na  przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.
  1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Garmin MTB Series Sopot 2019 należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail biuro@startlist.pl, z tematem maila „Garmin MTB Series Sopot – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
  2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
  3. Reklamacje dotyczące Garmin MTB Series Sopot Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
  4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Garmin MTB Series Sopot będzie ostateczna.
  1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 28.04.2019 r. o godz. 10:00.
  2. W Garmin MTB Series Sopot nie będą wymagane licencje PZKol.
  3. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numer startowy z chipem, który przechodzi na własność zawodnika (numer należy zakupić podczas pierwszego zgłoszenia na zawody – Regulamin pkt XIII.), posiłek po zawodach, profesjonalnie oznaczoną trasę, obsługę medyczną, prawo do korzystania z punktów żywieniowych na trasie wyścigu, ubezpieczenie NNW, medal za ukończenie trzech etapów podczas edycji wiosennej. Organizator gwarantuje pełny pakiet startowy  tylko w przypadku zapisów dokonanych nie później niż na dwa tygodnie przed planowanym terminem imprezy.
  4. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
  5. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
  6. Zasadę przydziału do sektora startowego określa Organizator.
  7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu imprezy, zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatorów imprezy, jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie, kulturalnego zachowywania się, samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy.
  8. Zawodników obowiązuje stosowanie zasady „poszanowania środowiska naturalnego”. Bezwzględnie nie wolno zanieczyszczać trasy wyścigu. Wszelkie odpady, śmieci, opakowania mogą być pozostawione wyłącznie w „strefie bufetowej” lub do 100 metrów za poszczególnym bufetem regeneracyjnym w miejscu oznaczonym banerem „tutaj wyrzucamy śmieci”. W punkcie za metą należy pozostawić śmieci w koszach i kontenerach ustawionych w jego pobliżu. Śmiecenie w innych miejscach karane będzie dyskwalifikacją. Obowiązuje zakaz używania szklanych pojemników na trasie zawodów.
  9. Obowiązuje bezwzględny zakaz jazdy na rowerze w słuchawkach podczas wyścigu kolarskiego. Jazda w słuchawkach karana będzie dyskwalifikacją.
  10. Wobec uczestników łamiących zasady Regulaminu imprezy i obowiązujących zasad bezpieczeństwa Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić upomnienie, karę czasową w wysokości 5 minut (dodawana do uzyskanego wyniku końcowego) lub dyskwalifikację. Rodzaj nałożonej kary będzie rozpatrywany indywidualnie, w zależności od zaistniałej sytuacji, przez Komisję Sędziowską.
  11. Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych przypadkach. Zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie mtbseries.pl Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem w danej edycji Garmin MTB Series.
  12. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie wyścigu w trakcie jego trwania, będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
  13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
  14. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące przy organizacji i przeprowadzeniu wiosennego cyklu Garmin MTB Series 2019 nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody
  15. Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu każdej edycji Garmin MTB Series oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora. Umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych.
  16. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Zawodnik może upoważnić inną osobę do ich odbioru. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród i statuetek.
  17. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
  18. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
  19. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych (takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp.) lub wystąpienia innych czynników mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo zawodników, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
  20. Uczestnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność, a osoby niepełnoletnie na odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych i ponoszą związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Podziel się!

Udostępnij ten tekst znajomym, prześlij mailem lub zapisz/wydrukuj ku pamięci

Polityka Prywatności
(c) 2016-2019 Labosport   |   wykonanie: sportsBRND.pl